MISSION

Akademik anlamda, başlangıcından bugüne Türkçe’nin ve Türk dillerinin hususiyetlerini tanıyan ve kavrayan bunları kendi içinde ve diğer dillerle kıyaslayabilen, bilmeyenlere de öğretebilen Türk dillerini konuşan halkları tanıyan; katılımcı, özgür ve pozitif düşünebilen, insan haklarına saygılı, sorumluluk bilinci gelişmiş kendisi ve çevresiyle uyumlu anadil bilincine sahip milli ve ahlaki değerleri güçlü bireyler yetiştirmektir.

VISION

  • Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun en iyi düzeyde Türk Dili Eğitimi-öğretimi vermek.
  • Araştırmalar yapmak ve bilimsel yayınlar üretmek.
  • Akademik kadromuzu; çağı takip eden, araştırmacı ruha sahip, genç ve dinamik, nitelikli bilim insanlarıyla takviye etmek, alt yapı eksiklerimizi hızla gidermek.
  • Bağımsızlığın en önemli göstergelerinden biri olan dilimizin tarihi gelişimini de dikkate alarak tekrar asıl gücüne kavuşmasını sağlamak.
  • Türkçe’yi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; Türk edebiyatının seçkin yapıtlarıyla öğrencilerin eleştirel, sorgulayıcı, araştırıcı, yapıcı ve yaratıcı düşünce ve anlatımlarını geliştirmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dil oluşumunu sağlamak